• -

DRON.edu.pl i nowa odsłona strojów Sports Coaching.

Category : Info

Do naszego Teamu dołączył nowy partner, firma DRON.edu.pl. W tym sezonie rozpoczynamy szeroko zakrojoną, długoterminową współpracę, która pozwoli na spokojny rozwój drużyny. Zachęcamy do zapoznania się z profilem firmy:

DRON.edu.pl

WIODĄCY OŚRODEK SZKOLENIA PILOTÓW

DRONÓW W POLSCE

DRON.edu.pl to ogólnopolska sieć ośrodków szkolenia. Jest polską marką z polskim kapitałem. W ośrodku można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do celów komercyjnych. Prowadzą szkolenia do uprawnień państwowych oraz szkolenia specjalistyczne.

Ośrodek szkolenia posiada Certyfikat ISO, który potwierdza wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. Jest wpisany do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nr 194RPS-07/2016. Posiada również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr. 2.24/00319/2016, który pozwala na odbycie szkolenia z funduszy publicznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

W chwili obecnej DRON.edu.pl to 30 instruktorów w całej Polsce. Zespół składa się z doświadczonych instruktorów z uprawnieniami VLOS, BVLOS oraz INS w kategoriach: wielowirnikowce, samoloty oraz śmigłowce. Posiadamy swoje oddziały w  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie.

DRON.edu.pl prowadzi pionierskie działania w zakresie świadczenia usług dronami np. obloty sieci elektroenergetycznych czy monitoring turbin wiatrowych. Ponadto w Ośrodku można zrealizować również szkolenia specjalistyczne takie jak:

  • monitorowanie smogu za pomocą drona,
  • tworzenie ortofotomap i modeli 3D z zebranych danych,
  • wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego infrastruktury.

Oprócz szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej, Dron.edu.pl wspiera również młodych pasjonatów lotnictwa bezzałogowego działających w akademickich kołach naukowych, takich jak zespół JetStream Politechniki Wrocławskiej oraz grupy High Flyers Politechniki Śląskiej. Jako partner i sponsor włącza się w promowanie i wspomaganie ciekawych inicjatyw oraz kreatywnych pomysłów dynamicznie rozwijających się kół naukowych. Obserwuje rozwój myśli technologicznej w dziedzinie projektowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz kibicujemy w dalszej aktywności.

DRON.EDU.PL należy do Śląskiego Klastra Lotniczego. Jest to instytucja powołana przez przedstawicieli przemysłu lotniczego, w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy członkami klastra, pochodzącymi nie tylko z branży lotniczej, ale i z innych gałęzi nauki i przemysłu. Misją Klastra jest tworzenie warunków trwałej współpracy, pomiędzy przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi, instytucjami sfery nauki i B+R. Efektem docelowym ma być wzrost konkurencyjności i rozwój lotnictwa w Polsce. Działalność Klastra jest finansowana ze środków Unii Europejskiej.

DRON.EDU.PL współpracuje z Centralnoeuropejskim Demonstratorem Dronów – inicjatywą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli (GZM) powołaną do opracowania rozwiązań dla bezzałogowych statków powietrznych, które będą latały nad śląskimi miastami w trybie automatycznym, a później autonomicznym. Testy będą prowadzone na terenie Metropolii (GZM). Równolegle przygotowywane są przepisy, które stworzą powietrzny kodeks ruchu drogowego. Partnerami Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów Jest Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.


Facebook